Yoshitomo Nara - Hund  

YOSHITOMO NARA

Big Pup Head, 2007
FRP
150 x 123 x 125 cm
Ed. 2/2