Yoshitomo Nara left Yoshitomo Nara right  

Yoshitomo Nara

untitled, 2004
Colored pencil on cardboard
21,2 x 15,5 x 5,5 cm